Historie

Starten til ideen om en golfbane i Aars ligger langt tilbage, helt tilbage til slutningen af firserne, men den "magre" periode først i 90-erne skrinlagde planerne. Planerne dukkede op igen hos daværende borgmesteri Aars Kommune, Knud Kristensen, nuværende borgmester i Vesthimmerlands Kommune, i begyndelsen af dette årtusinde. Knud Kristensen kontaktede Arkitekt Niels Krogh Madsen, der var en dedikeret golfspiller: "Niels, vi skal have en golfbane i Aars Kommune, og jeg tror du er manden for at gennemføre ideen."

Arbejdsgruppen

Niels Krogh Madsen tog bolden op, idet han dog betingede sig, at den skulle gennemføres af en snæver gruppe bestående af ham selv, Advokat John Nielsen og Statsautoriseret revisor Bernt Neergaard Jacobsen. Arbejdet tog fart i forsommeren 2002.

For at få styr på så væsentlige ting som tilladelser og finansiering blev der afholdt flere møder med Sparekassedirektør Svend Jørgensen, Kommunaldirektør Keld Jørgensen og vicekommunaldirektør Birgitte Juul. I det afsluttende arbejde deltog også Forsikringsselskabet Himmerland og Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, der bl.a. bidrog til den sidste del af finansieringen, og iøvrigt sammen med Sparekassen Himmerland, etablerede den samlede finansiering.

Sluttelig gav Aars Kommune et tilskud på 1 mio.kr. samt en kommunegaranti for et lån på 3 mio.kr. i Sparekassen Himmerland. Mulighederne var til stede og i starten af 2003 blev projektet søsat, mens arbejdsgruppen igen skrumpede til førstnævnte tre.

Golfbaneanlægget 

Først blev Aars Golfbane A/S etableret i foråret 2003, idet man fandt det hensigtsmæssigt, at et aktieselskab kunne stå som ejer af det faste anlæg, dvs. golfbanerne, udslagsområdet, øveområdet, bygninger, maskiner og inventar. På denne måde fik man momsen af anlægsudgifterne finansieret, mod efterfølgende at betale leje tillagt moms. Dette klarede de sidste hurdler i finansieringen.

Selskabets aktiekapital, 500 t.kr. blev tilvejebragt af fire af byens foreninger, Aars Handelsstandsforening,  Aars Turistforening, Aars Erhvervsråd og Vesthimmerlands Industriformidling ApS. Der er indgået aftale om at Aars Golfklub kan erhverve den samlede aktiekapital til en fastlagt pris efter 2014 (non profit, kun forrentning), og Aars Golfklub kan således med rette siges at have ”foden under eget bord”, allerede fra starten, idet muligheden kan udnyttes, hvis klubben ønsker det.

Aktieselskabet erhvervede Tandrupgaard den 1. august 2003, og efterfølgende fulgte en travl tid med at indhente de fornødne tilladelser til at indrette ejendommen til golfbane, men bl.a. med bistand fra Aars Kommune blev forløbet kort og succesrigt. Banearkitekt Henrik Jacobsen fik opgaven med at tegne en golfbane, der ikke skulle være nogen mesterskabsbane, men derimod en bane med udfordringer for den gode ”klub-golfer”. Denne opgave lykkedes fuldt ud, og arbejdet med banens opførelse gik i gang.

Golfklubben

Den 14. januar 2004 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Aars Golfklub. Der indtrådte i forbindelse med stiftelsen 6 medlemmer: Niels Krogh Madsen, Lis Krogh Madsen, Bernt Neergaard Jacobsen, Lone Neergaard Jacobsen, John Nielsen og Kirsten Nielsen. Til bestyrelse valgtes de tre herrer, og Aars Golfklub var startet, omend det meste af arbejdet foregik i forbindelse med banens etablering.

I efteråret 2004 var kortbanen så klar, at den kunne benyttes af klubbens daværende ca. 50 medlemmer,  og den 29. maj 2005, blev der afviklet åbningsmatch for klubbens medlemmer på de første 9 huller, der blev tilgængelige for gæster fra 1. juni 2005. I efteråret 2005 blev der sidst på sæsonen åbnet for medlemmernes adgang til de sidste 9 huller, mod skånsom behandling, men banen blev først indviet officielt i maj 2006, med deltagelse af bl.a. formanden for DGU samt Knud Kristensen.

 

Læs artiklerne om åbningen herunder ved at klikke på dem.

Pragtfuld golf ved Aars samt Golfbanen i Aars åbner alle 18 huller

Nyhedsbrev i Aars Golfklub

Ønsker du at følge med i hvad der sker i Aars Golfklub?
Tilmeld dig nedenfor.