Seneste nyt

Aars Golfklub afholdt søndag for 11. gang den årlige Hessel Parmatch. Dermed er Ejner Hessel A/S en af Aars Golfklubs absolut mest trofast titelsponsorer. Matchen blev etableret af nu afdøde Preben Christensen som var Mercedes-forhandler i Aars gennem mange år og et meget aktivt medlem af Aars Golfklub. Matchens særlige kendetegn er de lånebiler, som stilles på højkant på par 3-hullerne. Ikke mindre end 80 spillere, og dermed 40 par, blev sendt på banen i det dejlige sommervejr for at spille greensome over 18 huller.

Hessel

Dagens vindere

Nærmest flaget hul 6/14 for damer: Lis Krogh Madsen 128 centimeter og dermed vinder af en Mercedes Benz i otte dage.
Nærmest flaget hul 3/17 for herrer: Søren Friis 36 centimeter og dermed vinder af en Renault i otte dage.

18 huller greensome

Gruppe A 
Lissy Lind/Knud Pedersen 40 point 
Ellen og Jens Kr. Dissing 37 point 
Judy og Morten Degn 36 point

Gruppe B
Lisbeth Trankjær og Bo Pedersen 43 point
Susanne og Karl Gustav Pedersen 42 point
Tove og Birger Pedersen 36 point

Efter matchen samledes spillerne på terrassen. Dagens præmier blev naturligvis overrakt af repræsentanter fra Ejner Hessel A/S, og matchleder Knud Pedersen sluttede dagen med en stor tak til Ejner Hessel A/S og et hurra for sponsor, dagens vindere og Aars Golfklub.

Så nærmer tiden sig, hvor vi skal til Løgstør for at forsvare "vore" pokaler.

Det foregår den 18. juni. Mødetid i Løgstør GK klokken 16:00.
Tilmelding på Golfbox inden søndag den 16. juni kl. 12:00. Findes på Golfbox under Klubturnering som "Venskabsmatch mod Løgstør".

Der er spisning efter matchen til ca. 100 kr.

Arrangeres af Tirsdagsklubben, men er åben for alle Aars GK's medlemmer.

Hvis man ikke har Fritspil, afregnes greenfee på stedet efter gældende regler.

Pink cup

Pink Cup er en landsdækkende golfturnering for kvinder til fordel for kampen mod brystkræft. Kræftens Bekæmpelse står bag og er ansvarlig for den landsdækkende turnering. Igen i år vil vi i Aars Golfklub gerne støtte op omkring den gode sag.

Pink Cup-turneringen er for alle golfklubbers kvindelige medlemmer. Det er også tilladt at invitere gæster til turneringen, så derfor vil vi gerne invitere alle herrer. Herrerne spiller i en række for sig. 

 

Der spilles individuel stableford - og både damer og herrer er delt op i to rækker. Der er pæne præmier til de 3 bedste i hver række.

Der er nærmest pinden på alle par 3-hullerne for henholdsvis damer og herrer. Derudover er der længste drive på hul 4 – for henholdsvis damer og herrer.

Får du et Hole-in-One under Pink Cup-turneringen udløser det kr. 25.000 til vores Pink Cup-indsamling. Pengene udløses ved Hole-in-One lavet af både kvinder og mænd. Hole-in-One skal kunne bekræftes af minimum én markør og være opnået i forbindelse med en færdigspillet runde.

Det ville gøre dagen ekstra sjov og farverig, hvis man har lyst til at møde op i pink – selv en lille pinksløjfe giver kulør på dagen.

Turneringsfeen for at deltage i Pink Cup er kr. 125,- incl. et lettere traktement efter spillet.

 

Sideløbende med turneringen har vi allerede opstillet et lille salgsbord i klublokalet. Her kan du for rimelige penge erhverve dig nye golfsokker, flotte tørklæder, pyntelige brocher, armbånd og praktiske skoposer.

De indsamlede beløb fra de forskellige arrangementer under Pink Cup går ubeskåret til kampen mod brystkræft. På dagen vil der blive solgt lotteri til fordel for det gode formål.

Der er åben for tilmelding på GolfBox under klubturneringer. Turneringen er en åben turnering, så hjælp os med at invitere venner og bekendte fra andre klubber. Jo flere deltagere – jo bedre indsamling!

 

Vi glæder os til at byde jer alle velkomne til en sjov og hyggelig dag!

Hjælp os med at støtte en god sag.

 

Med venlig hilsen

Edel Thomsen (mobil 4027 6122) / Ellen Dissing (mobil 6133 0857)

Ulla Falborg (mobil 2097 1876) / Birte Hvid (mobil 4086 2677)

Elitetruppen fik en optimal start på årets deltagelse i Danmarksturneringen, da klubbens to hold spillede turneringens første to runder i weekenden den 4 og 5. maj.

Kvalifikationsrækken

Vandt lørdag den 4. maj (12 - 0) på hjemmebane over Sebber Kloster

Vandt søndag 5. maj (10 - 2) på udebane over Øland

Link til kampprogram og stilling Aars II (kval. pulje 15)

5. division

Vandt lørdag den 4. maj (12 - 0) på hjemmebane over Mariagerfjord

Vandt søndag den 5. maj (7 - 5) på udebane over Himmerland

Link til kampprogram og stilling Aars I (5. division pulje 3 vest)

Resultaterne betyder at begge hold topper deres pulje med maksimumpoint og har dermed et glimrende udgangspunkt forud for anden runde i weekenden den 15-16. juni.

Kære golfspiller.

Er du glad for golf?
Er du glad for Aars golfklub?
Sætter du pris på, at klubhuset er pænt og rent?
Og toiletterne er rene?

Kan du svare ja til disse spørgsmål, synes jeg, du skal overveje, om du ikke godt vil bruge ca. 1½ time en gang om måneden til rengøring, for at hjælpe klubben.

Klubben betaler for rengøring mandag og fredag (5 timer ialt)

Vi er nogle damer, der så gør rent tirsdag aften eller onsdag formiddag.
Arbejdet består i at støvsuge, gøre toiletter rene og evt. vaske gulv + hvad vi lige synes, der trænger.
Hvis vi var flere om dette arbejde, kunne vi måske nøjes med at gøre rent hver anden måned.

 

Send mig en mail eller ring, hvis du vil være med til at hjælpe klubben.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf: 24253430

 

Venlig hilsen 
Hanna Andersen

Referat af ordinær generalforsamling i Aars Golfklub

Generalforsamlingen blev afholdt i klubbens lokaler (Tandrupvej 6, 9600 Aars) 

Torsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for det igangværende klubår og fastlæggelse af medlemskontingent for det følgende klubår.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

 

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Per Nyborg som dirigent. 

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at der i overensstemmelse med vedtægterne var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen (min. 14 dages varsel) ved udsendelse af e-mail (den 6. marts)til klubbens medlemmer, ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside (den 5. marts) samt ved opslag i klubbens lokaler. Generalforsamlingen var derfor lovlig indvarslet og beslutningsdygtig efter vedtægterne. 

(Der blev optalt 54stemmeberettigede deltagere ved generalforsamlingen)

 

Pkt. 2 Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.

Bestyrelsesformand Søren Friis aflagde beretning vedrørende klubbens virksomhed i 2018. Beretningen omfattede betragtninger omkring økonomi, banen, medlemsstatus, matcher, sportslige og sociale aktiviteter, greenfeespillere, samt en tak til sponsorer, frivillige og personale i Aars Golfklub. 

 

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Henrik Bols Hansen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse. 

Generalforsamlingen stillede spørgsmål til nedskrivning af de finansielle aktiver på 200 t.kr. Henrik Bols Hansen forklarede at det skyldes nedskrivning af den ansvarlige lånekapital i Aars Golfbane A/S.

Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Pkt. 4 Fremlæggelse af budget for det igangværende klubår og fastlæggelse af medlemskontingent for det følgende klubår.

Henrik Bols Hansen fremlagde budget for 2019 

Budgettet blev taget til efterretning uden spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen.

Søren Friis fremlagde forslag til medlemskontingent for 2020 

Kontingentet i Aars Golfklub har været uændret i en længere årrække og dermed er klubbens kontingentindtægter reelt udhulet over perioden. For at imødegå den almindelige prisudvikling, foreslog bestyrelsen at kontingentet for 2020 reguleres med Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. Søren Friis fremlagde to alternativer til drøftelse på generalforsamlingen:

 1. Kontingentet for 2020 reguleres med det gennemsnitlige forbrugerprisindeks for år 2018, svarende til et helårligt kontingent for fuldtidsmedlemmer på kr. 5.544, -
 2. Kontingentet for 2020 reguleres med det gennemsnitlige forbrugerprisindeks med udgangspunkt i 2017, svarende til to års stigning i de almindelige forbrugerpriser for varer- og tjenesteydelser. Et helårligt kontingent for fuldtidsmedlemmer påkr. 5.604, -

Generalforsamlingen drøftede forslagene. Der blev fremhævet at kontingentet bør være et ’regulært beløb’, mens beregning efter forbrugerprisindekset, ofte vil resultere i et ’skævt tal’. Generalforsamlingen foreslog ligeledes at hæve kontingentet yderligere. Der var tilslutning til at kontingentet stiger med 150 kr., således at et helårligt kontingent for fuldtidsmedlemmer for 2020 bliver kr. 5.650, - Øvrige kontingentgrupper reguleres forholdsmæssigt.

 

Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

 

Pkt. 6 Forslag fra medlemmerne.

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

 

Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

I ulige år afgår fire bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgik: 

Jens Kristian Dissing, Lene Bechmann, Poul Bang Nielsen og Claus Andreasen.

Claus Andreasen var villige til genvalg. 

Til de tre øvrige pladser foreslog bestyrelsen:

Poul Erik Haurum, Jakob Rold Christensen og Birte Hvid

Der var ikke yderligere kandidater til bestyrelsesposterne og Claus Andreasen, Poul Erik Haurum, Jakob Rold Christensen og Birte Hvid blev valgt for den kommende periode. 

Valg af 2 suppleanter (vælges for et år ad gangen): 

Bestyrelsen foreslog:

Jens Jensen og Torben Sørensen

Der valgtes følgende suppleanter:

1. suppleant Jens Jensen

2. suppleant Torben Sørensen

 

Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant.

Som revisor blev valgt statsaut. revisor Mads Lundgaard, Beierholm og som revisorsuppleant blev valgt statsaut. revisor Ove Nørskov, Deloitte.

 

Pkt. 9 Eventuelt

Banekontrol

Generalforsamlingen spurgte hvorvidt der bliver genetableret banekontrol i den kommende sæson. Bestyrelsesmedlem Poul Erik Haurum forklarede, at der pt. arbejdes på at nedsætte et hold til afvikling baneservice i den forestående sæson.

Jubilæum i Aars 

Aars by kan fejre 150års jubilæum i 2020. Det blev foreslået fra generalforsamlingen, at der laves en kampagne hvor greenfee i f.eks. en uge nedsættes til 150 kr. Der er stor tilslutning til forslaget som bestyrelsen arbejder videre med. 

Service af greenfeegæster

Generalforsamlingen adspurgte om det var muligt at udarbejde en manual for praktisk bistand til greenfeegæster. Bestyrelsesmedlem Knud Pedersen tilbød vejledning til interesserede medlemmer.  

Dirigenten takkede afslutningsvist for god ro og orden.

Golfspillet giver en unik mulighed for at kombinere motion, teknik og socialt samvær - og så kan alle være med. Vil du gerne prøve at spille golf? Vi afvikler løbende begynderkurser så kontakt sekretariatet for at høre nærmere.  

På begynderkurset vil du få golftræning af PGA Pro Allan Høgh. 
Det er ikke nødvendigt at investere i dyrt udstyr, for du kan låne alt hvad du skal bruge i golfklubben.

Et prøvemedlemskab giver ret til:

 • Praktisk og teoretisk holdundervisning med golftræner Allan Høgh
 • Brug af Kortbanen banen under prøvemedlemskabet
 • Brug af træningsfaciliteter (driving range m.m.)
 • Begynderbog
 • ...og en masse nye golfvenner

Pris for prøvemedlemskabet:

 • kr. 500,-

Begynderundervisning:
Torsdag den 4. april (og torsdag den 11. april) 2019 starter årets begynderkursus i Aars Golfklub. Man møder blot op på dagen. Der står medlemmer klar til at hjælpe dig og vi har udstyr du kan låne.

Du er også altid velkommen til at  kontakte sekretariatet eller PGA Pro Allan Høgh på tlf. 40 52 27 68 for at høre om mulighederne.
Vi har også plads til juniorgolfspillere i Aars Golfklub. 

Prove medlem

Der er nogle få varmegrader i luften og det betyder at golfsæsonen i Aars Golfklub allerede er i gang. Fredag den 15. februar, under den spæde forårssol, kom så årets første hole-in-one.
I en privat match, sammen med vennerne Flemming Eriksen og Jens Ole Jensen, lykkedes det for Alfred Nørgård på banens hul 6 - et par 3 hul på 136 meter - at få bolden i hul på første slag. Bolden trillede stille og roligt fra kanten af greenen indtil den lå stille i bunden af hulkoppen.
Efter matchen fik Alfred Nørgård overrakt den traditionelle flaske whisky samt et gavekort fra klubbens hole-in-one sponsorer: Hvidt og Frit, Vesthimmerland og DANPO.Hole in one 2 feb 2019

GreenReader er det eneste danske online golfmagasin, som er lavet specifikt til at blive læst på din mobil. Magasinet er gratis, og dets smarte layout gør, at GreenReader læses lige så godt på mobilen som på tablet eller pc.

Magasinet udkommer hver mandag. Det indeholder dansk stof, men hovedvægten ligger på internationale baggrundsartikler fra Europa-touren, PGA-touren og LPGA-touren. De er skrevet af online-magasinet Global Golf Posts dygtige journalister, skabt til at ’fylde hullet’ frem til følgende torsdagsturnering.

Klik her GREENREADER for at se en prøveudgave af magasinet. Og her ABONNEMENT for at tilmelde dig som gratis abonnent.

Når du tilmelder dig, vil du hver mandag fom. 7/1-2019 modtage en email, når det nye nummer af GreenReader er klar til at blive læst. Abonnementet vil altid være gratis, og du kan til enhver tid afmelde det.

Manden bag GreenReader er Jan Frimodt, journalist og mangeårig, nu forhenværende, redaktør af det trykte GOLFmagasinet.

Mobil m txt

Det er altid dejligt at få positive tilbagemeldinger fra tilfredse medlemmer og da rosen naturligvis skal gå til de frivillige som støtter op om begyndertræningen i Aars Golfklub bringes - med Søren Noers tilladelse - den kommentar han sendte til sekretariatet forleden. 

I dag har jeg vundet en 2. Plads i nettorækken, i Aars Golfklubs klubmesterskab - trods jeg kun har øvet mig i 4 måneder - er jeg herrestolt - af mit resultat qua de problemer jeg har, og samtidig er jeg dybt taknemmelig over de personer i Aars golfklub, som har taget sig tid til os nye og uøvede - ikke blot for jeres interesse, men ikke mindst for jeres vedholdenhed.
Tak til alle jer “golfere” der har mødt os med overbærenhed, når vi har lavet endnu en fejl. Men vi bliver bedre - alene pga. jer!

Hilsen
Søren Noer

Aars Golfklub har netop indgået en ny hovedsponsoraftale med Danpo. En aftale som løber frem til udgangen af 2019 og som udbygger et i forvejen tæt samarbejde. Danpo indtræder dermed i trioen af hovedsponsorer i Aars Golfklub, som foruden Danpo omfatter Jutlander Bank og Aars Hotel.


Danpo har i en årrække haft et væsentligt engagement i Aars Golfklub og står bl.a. bag en af de mest velbesøgte golfmatcher i klubben. En turnering der altid har venteliste og mere end 120 deltagende golfspillere. Faktisk betyder det, at vi hver sommer må leje et festtelt for at have plads til alle deltagerne - så det er en populær sponsor, som nu knyttes endnu tættere på Aars Golfklub, fortæller bestyrelsesformand Søren Friis. Det er ikke nogen hemmelighed at vi er utrolig glade for den nye aftale, som rummer en række synergieffekter og bygger videre på et i forvejen godt samarbejde.
Danpo i Aars er med sine omkring 600 medarbejdere fra over 20 nationer en af de absolut største og mest betydende arbejdspladser ikke bare i Aars, men i Vesthimmerland. Medarbejderne i den højteknologiske produktion slagter nu årligt omkring 47 millioner kyllingerne.


Vores sponsorat i Aars Golfklub er et udtryk for at vi føler et ansvar for at bidrage til udviklingen i det område, hvor vi driver virksomhed. Derfor er vi bevidste om at støtte op om lokale aktiviteter og foreninger. Det gør vi bl.a. konkret gennem vores sponsorat i Aars Golfklub, forklarer fabrikschef på Danpo Aars, Peter Svanekjær. Som arbejdsplads er vi afhængige af at kunne rekruttere medarbejdere med de rette kvaliteter og kompetencer fra lokalområdet - og samtidig matcher golfklubben vores værdier omkring kvalitet og fokus på sundhed og motion.


Danpo med hovedkontor i Farre, har i de seneste år udvidet og moderniseret fabrikken i Aars for et stort trecifret millionbeløb. Danpo A/S ejes af koncernen Scandi Standard, som også ejer svenske Kronfågel A/S og Den Stolte Hane A/S fra Norge. Koncernen omsætter årligt for omkring 5 milliarder kr.

På billedet:
Danpo-flaget er klar til at stryge til tops i flagstangen på golfbanen i Aars. Her ses Claus Andreasen og Søren Friis fra Aars Golfklub flankeret af Produktionsdirektør i Scandi Standard Per Alan Jensen og Fabrikschef Peter Svanekjær fra Danpo Aars.

Danpo Aars Golfklub

Golfmagasinet har i den anledning være på besøg i Aars Golfklub og det er der blevet en seks sider lang artikel ud af under overskriften ”Himmerlandsbanen der ikke må overses”. 

Banebillederne er taget af klubformand Søren Friis, og artiklen kan læses her eller i den seneste udgave af Golfmagasinet.

×

Vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse, opsamle statistik og huske indstillinger. Ved at klikke videre accepterer du dette. Accepter